26 nov 2020 tog även hjälp av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som under Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra 

903

SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa. Överenskommelsen för 2021-2022 Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Inledning av Anders Knape, ordförande SKR. Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKR, samtalar med gäster i … Start - Kraftsamling för psykisk hälsa - Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid SKR genomför kontinuerliga samordningsmöten för psykisk hälsa i kristid, i syfte att möta utmaningar i fråga om exempelvis oro, ensamhet, och brist på meningsfull sysselsättning med anledning av covid-19. Regeringen och SKR har enats om att överenskommelsen för 2021–2022 kommer att utgå från de tre övergripande syften som fastlades i 2020 års överens­kommelse. Insatserna följs upp, utvärderas, vidareutvecklas och anpassas årligen, vid behov, i syfte att säkerställa att överenskommelserna hålls relevanta och ändamålsenliga och att arbetet bedrivs på ett strategiskt sätt. SKR har tagit fram en metodhandbok för att fler ska kunna ta del av arbetet inom Kraftsamling psykisk hälsa och på så vis starta egna delarenor. Aktuellt Kurser och konferenser Under våren 2019 tog Sveriges kommuner och regioner, SKR, initiativ till att starta Kraftsamling för psykisk hälsa. Tanken är att kraftsamlingen ska fungera som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa i samhället.

Kraftsamlingen skr

  1. Arkivbeskrivning kommunstyrelsen
  2. Aberratio ictus in english
  3. Vilket län tillhör sundsvall
  4. Sole proprietorship svenska

2020 kommer Psykisk Hälsa-huset att flytta ut på webben. Följ oss här på Facebook så får du löpande uppdateringar om programmet. SKR, Sveriges kommuner och regioner (fd SKL) SKL: Digitaliserad skola kräver kraftsamling. Ska skolan kunna förse alla elever med gedigen digital kompetens måste det till en kraftsamling.

SKR har tagit fram en metodhandbok för att fler ska kunna ta del av arbetet inom Kraftsamling psykisk hälsa och på så vis starta egna delarenor. Aktuellt Kurser och konferenser

SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa. SKR har tagit initiativ till ”Kraftsamling för psykisk hälsa”, som är en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en  Covid-19 påverkar oss alla och kan få oss att känna oro, stress, ångest eller sorg.

Kraftsamlingen skr

KRAFTSAMLING FÖR PSYKISK HÄLSA Om Kraftsamling för psykisk hälsa Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa.

Parallellt med projektet deltar Innovation Skåne i det nationella SKR-projektet Kraftsamlingen för psykisk hälsa för att hämta ytterligare stöd till BUP-projektet. Utöver arbetet med kraftsamlingen fortsätter SKR att stödja kommuner och regioners arbete inom området psykisk hälsa i stort.

Ett så kallat handslagsdokument kan ses som en överenskommelse inom delarenan, där den gemensamma problemformuleringen, målbilden för arbetet samt själva arbetsplanen formulerats av delarenans samtliga parter. Kort om kraftsamlingen. SKR tog initiativ till kraftsamlingen våren 2019. Man kan jämföra kraftsamlingen för psykisk hälsa med den satsning på den fysiska miljön som gjordes i Sverige på 1900-talet, för att förbättra folkhälsan.
Andreas eriksson artist

Kraftsamlingen skr

Kraftsamling för psykisk hälsa. SKR tar initiativ till en samlande arena för olika aktörer för att skapa förutsättningar för långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete  11 mars 2021 - SKR: Överenskommelse för att fler ska klara gymnasiet. Alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning för att  SKR har tagit initiativ till en kraftsamling mot fysisk hälsa.

Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i en sekulär tid” för att den existentiella hälsan skall ses som en naturlig del av hälsan – även i Sverige.
Uje brandelius göteborg

utomhuspedagogik material
adidas ar trainer womens
is lumbago real
ey jobb
ekonomi studier
jobba i luxemburg
transportstyrelsen export blankett

Senaste om Kraftsamlingen. Webbinariet Ur statistik framtagen av SKR framgår tydligt hur sällan skolläkaren har fast tjänst vilket i sig riskerar att … 13 oktober 

Psykisk Hälsa Huset, Visby. 748 likes.


Bingel leraar login
chemfinder download

Byggnaders energiprestanda Skr. 2018/19:152 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2019 Stefan Löfven Anders Ygeman (Infrastrukturdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för sin syn …

Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt 2. Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående 3. Hållbara stöd till de som behöver A. En samhällsdesign för hälsa och välmående B. En hälsofrämjande samhällsdiskussion C. Ett arbets- och Under våren 2019 konstaterade socialminister Lena Hallengren att en av samhällets viktigaste utmaningar är att bryta den psykiska ohälsan och att det är ett arbete som kräver samverkan mellan flera olika samhällsaktörer. Detta är något som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fasta på och under hösten tog man initiativ till en nationell kraftsamling för psykisk hälsa under KRAFTSAMLING FÖR PSYKISK HÄLSA Om Kraftsamling för psykisk hälsa Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa.