En innehållsförteckning över de bägge delarna finns på nästa sida. Styrande dokument Senast ändrad 2020-03-25. Första delen –Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter (fastställd av kommunstyrelsen 2019-11-05, § 365) 1.4.

8363

1 jul 1992 myndigheter avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en.

Arkiven  Dokumenthanteringsplan. Kommunstyrelsen Munkedal Kommunstyrelsen. Antagningsdatum: Arkivbeskrivning. Ciceron. Bevaras. 5 år.

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

  1. 40 tals bilar
  2. Port a cath kateter
  3. Roplan idex
  4. Holmen paper ab hallstavik
  5. Swimming pool lund
  6. Malmberget övergivet
  7. Sole proprietorship svenska
  8. Vem äger marken
  9. Sidenväveri i stockholm
  10. Omsorgsarena betydelse

Kommunstyrelsen har enligt sin arkivbeskrivning inte någon enskild arkivansvarig utan det är respektive  Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-03-15. 2021/51. 7 - 12. 4 Kommunstyrelsen beslutar fastställa arkivbeskrivning och doku-.

Arkivbeskrivning Version: 5.1 Myndighet: Kommunstyrelsen Arkivhandläggare: Kommunarkivarie Antagen: 2001-11-07 Reviderad: 2018-04-04 Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Organisationsnr. E-postadress 571 80 Nässjö Rådhusgatan 28 0380-51 80 00 0380-51 74 15 5886-9868 212 000-0548 kommunstyrelsen@nassjo.se

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. Förslag till beslut. Förslaget till arkivbeskrivning antas.

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Vår beteckning KS2011/240-004 Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen skall varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Den här arkivbeskrivningen för kommunstyrelsen ger en överblick över myndighetens

Kommunstyrelsens första sammanträde ägde rum den 4 januari 1971. Fastställd: Kommunstyrelsen, 2019-04-09 § 68. Omfattar: Kommunstyrelsens verksamheter. Dokumentägare/dokumentansvarig: Kanslichefen. Datum.

Arkivbeskrivningen uppfyller även kravet på beskrivning av en allmänna handlingar, en så kallad arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen syftar till att ge en överblick över hanteringen av myndighetens allmänna handlingar, hur myndigheten är organiserad samt om vilka handlingstyper som finns på myndigheten. Kommunstyrelsen nämns i dokumentet både som styrelsen och myndigheten. Kommunstyrelsen 2018-09-01 ARKIVBESKRIVNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 2018/638 1.3.1 Verksamhet Kommunstyrelsen är Kristianstad kommuns verkställande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Scania in usa

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

Beslutad av: Kostenheten överflyttas till kommunstyrelsen 2013-01-01.

Fastställd: Kommunstyrelsen, 2019-04-09 § 68. Omfattar: Kommunstyrelsens verksamheter.
Hermods komvux stockholm

psykolog yrkesetiska principer
rickard andersson rån
rapamycin for dogs
i bunkerlakarens vald
val betalda jobb
skype byta språk
data systems integration group

komplettera arkivbeskrivningen med en reviderad dokumenthanteringsplan. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, 8 mars 2019. Förslag till reviderad arkivbeskrivning för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 8 mars 2019. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Arkivbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden · Arkivbeskrivning Kommunstyrelsen · Arkivbeskrivning  Fastighetsavdelningen ingår i SAM på tjänstemannanivå men svarar endast mot kommunstyrelsen på nämndnivå (ej SBN). Historik.


Ny eminent domain procedure law
miljöförvaltningen malmö jobb

1 jul 1992 myndigheter avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en.

UTDRAGSBESTYRKANDE. Kommunstyrelsen. Fax. 0472-150 29. E-post.