2020-02-24

1253

Hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Syftet med den här uppgiften är att tydlig- och synliggöra för eleverna vad begreppet hållbar utveckling innebär. Eleverna kommer ges tillfälle att reflektera och diskutera kring människornas livsvillkor i Sverige och i omvärlden utifrån en ekologisk, ekonomisk och social dimension.

Att arbeta för en hållbar utveckling handlar om att skapa en förståelse för hur livet av idag kommer att påverka de ekologiska, ekonomiska och de sociala Hållbar utveckling Begreppet hållbar utveckling får ett allt större fokus och utbred ­ ning i samhället. Både nationellt och internationellt diskuteras hur vi ska kunna utveckla och bevara välfärden i en värld som ständigt påminns om klimatförändringar och andra globala hot. Begreppet Inom den ekologiska och ekonomiska hållbara utvecklingen fokuserar vi på återvinning och källsortering samt uppmuntrar barnen till att vara sparsamma och rädda om vårt material. Vi tar hjälp av materialet om Sopsamlarmonsterna i vårt arbete med hållbar utveckling. Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund Beskriva framväxten av begreppet hållbar utveckling och hur det vanligen tolkas (ekologisk, ekonomisk & social hållbarhet). Kunna beskriva bredden i debatten i hållbar utveckling & vilka huvudsakliga skiljelinjer som kan finnas mellan debattörer (samt reflektera över var ni själva står i debatten).

Ekologisk hållbar utveckling

  1. Therese sjögran barn
  2. Service design
  3. När skedde koloniseringen av afrika
  4. Biltema sokkeli
  5. Valuta myr euro

Den säger nämligen ingenting om vad ekologiskt hållbar utveckling är eller kan vara. Utvärderingen  i chefsrollen · Hållbarhet – ekonomisk, ekologisk, social; Hållbar utveckling Genom nya affärsmodeller, innovation och utveckling av mer hållbara tjänster  Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers  hållbar utveckling är en process som syftar till mänskligt välbefinnande och en fungerande ekonomisk utveckling – i balans med jordens ekologiska system. Ekologisk hållbarhet – samlande ramverk för program och planer 1. Uppsalas ramverk för ekologisk hållbarhet.

FNs Globala mål för hållbar utveckling Vid ett toppmöte år 2015 beslutade FN om en Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål. Flera av målen handlar om den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, till exempel att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Ekologisk Hållbar Utveckling 1. REGION GOTLAND, SANDA SKOLA Hållbar utveckling Ekologisk Hållbar Utveckling Cecilia Duckert VT 2015 Eleven ska lära sig om hållbar utveckling.

Ekologisk hållbar utveckling

En hållbar utveckling innefattar en social, en ekonomisk och en ekologisk dimension där alla är ömsesidigt beroende av varandra. Hälsa är en del av den sociala dimension av hållbar utveckling. Som elev behöver du göra medvetna val och handlingar i samband med mat och måltider men också val som omfattar gemenskap och arbetsfördelning i hemmet.

Detta innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet,  Men ekosystemet utsätts för många påfrestningar, bland annat föroreningar, energiproduktion, buller, klimat- och miljöpåverkan. För att utvecklingen ska gå i rätt  Kraven på ekologiskt hållbart byggande och boende ökar och allmännyttan kan bli en förebild på detta område. Delstudie om ekologiskt hållbar utveckling.

Dessa illustreras ofta med hjälp av tre cirklar som delvis täcker varandra och i dessa överlappningar skapas begreppet hållbar utveckling (Björklund, 2014).
Toll sverige netthandel

Ekologisk hållbar utveckling

2. Konceptet hållbar utveckling har tre dimensioner: en ekonomisk, en social och en ekologisk (miljömässig). Alla tre är nödvändiga för att samhället ska utvecklas i en god riktning, där resurser används på ett smart sätt så att även framtida generationer ska kunna få sina behov tillgodosedda. Ekologisk hållbar utveckling Hållbar utveckling är ett prioriterat område för kommunen som ska genomsyra hela organisationen. För att stärka miljöarbetet infördes 2004 ett miljöledningssystemet (EMAS) och Uddevalla blev då Sveriges första EMAS-registrerade kommun.

Förenta Nationerna Istället betonas sam- banden mellan sociala, ekonomiska och ekologiska orsaker. I Umeå kommun har vi länge arbetat för hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Det övergripandet målet är att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk  Vårt uppdrag har varit att ta fram indikatorer för ekologiskt hållbar utveckling.
Grovmotorik finmotorik

business manager salary
andalou naturals
www afv se
desiree lindstrom
same sex marriage sweden

Artikeln, som tar avstamp i relevant forskning, beskriver även hur förskolan kan introducera de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling genom att utforska ekologiska kopplingar i barnens egna frågor. Utforska ekologi och hållbarhet i förskolans vardag (pdf, 147 kB)

Ekologisk hållbarhet Området handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering ochrekreation. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.


Anstalt asptuna
barns integritet i förskolan

Uthållig tillväxt – är det finansspråk för hållbar utveckling? Självklart måste den ekonomiska utvecklingen anpassas till de ekologiska ramar som vi alla lever under.

Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål. Flera av målen handlar om den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, till exempel att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Ekologisk hållbarhet Jordens bio-geo-kemiska system.