PSI-direktivet är inte skrivet med sikte på en utvidgning av den svenska offentlighetsprincipen och är inte heller avsett att frammana regler om mindre öppenhet, vilket skulle kunna bli fallet om PSI-direktivets regler var tillämpliga på alla uppgifter som kan lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.

4149

2 PSI-lagen och regeringens ambitioner med vidareutnyttjande 15 2.1 PSI-direktivet 15 2.2 Sverige har infört direktivet genom PSI-lagen 18 2.3 Regeringen har mer långtgående ambitioner än kraven i PSI-lagen 21 2.4 Tidigare analyser av PSI-lagens införande 24 3 PSI-lagens genomslag 27 3.1 Fortsatt begränsad kännedom om lagen 27

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. genomförande av PSI-direktivet. SMHI delar också i stort promemorians förslag till utformning av lagstiftningen och skälen därför. Dock har SMHI nedanstående synpunkter och kommentarer. Inledningsvis anser SMHI att det finns anledning att kort beröra lagstiftningens syfte och ändamål och med det regeringens ansats för införlivandet. Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Finansdepartementet Finansdepartementet 15 § Beslut av en annan myndighet än regeringen, Högsta domstolen, Regeringsrätten eller Riksdagens ombudsmän i ett enskilt fall enligt denna lag får överklagas hos förvaltningsrätten. Direktiv 2019/61024 er en omarbeidelse av tidligere PSI-direktiv 2003/98 med endringsdirektiv 2013/37, samtidig som det også pålegger medlemsstatene nye krav.

Psi direktiv regeringen

  1. Dataprogrammerare utbildning göteborg
  2. Nordea asuntolainalaskuri
  3. Anmäla företag skattefusk
  4. Vid vilken månadslön betalar man statlig skatt
  5. Investera eller betala av lan
  6. Alma mater studiorum
  7. Stockholmsbörsen index historik

Regeringen tillsatte 2013 en PSI-utredning för att ta fram de förslag på änd- ringar i  10 apr 2019 För regeringen är detta ytterligare ett skäl att prioritera reformer som sektorn genom PSI-direktivet (Public Sector Information) men det har till stor del har bytt namn till Open Data and Public Sector Information PSI står för Public Sector Information och baseras på ett EU-direktiv. och som ett utmärkt underlag för regeringen att fatta beslut om hantering av öppna data. Digitaliseringsrådet inrättades av regeringen för att driva på EU:s PSI-direktiv, som i Sverige implementerats som PSI-lagen, ålägger statliga och kommunala. 31 okt 2020 Regeringen utarbetar stegvis en färdplan över långsiktiga åtgärder för att Samtidigt genomförs också kraven i direktivet om öppna data (PSI) nationellt. och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EE Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer överlämnades till regeringen i december 2014.

Under 2012 behandlade parlamentets industriutskott tillsammans med flera rådgivande utskott förslaget till ett nytt direktiv om öppna data i offentlig sektor. Förslaget presenterades av kommissionen i januari 2012 och syftade till att skapa en bättre miljö för vidareanvändning av öppna, offentliga data i Europaunionen.

Att: Mats Odell Regeringens ambition att stärka företagandet är glädjande och viktig. information (PSI-direktivet) som lagts fast av EU. förvaltningen, allmänt kallad PSI-lagen, grundas på ett EU-direktiv (PSI-direktivet) som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. PSI-lagen och regeringens ambitioner med vidareutnyttjande. 15.

Psi direktiv regeringen

PSI står för Public Sector Information. Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2010:566), även kallad PSI-lagen, om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen gäller för alla förvaltningsmyndigheter under regeringen och således omfattas även SGUs verksamhet.

Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på Regeringen följer arbetet.

Öppna datadirektivet. Direktivet, som är en omarbetning av det tidigare s.k. PSI-direktivet (2003/98/EG) syftar bl.a. till att främja digital innovation, särskilt genom användning av artificiell Bild: Regeringskansliet Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige.
Nyemission mtg

Psi direktiv regeringen

För den information som enligt nationell rätt är tillgänglig för vidareut-nyttjande ska PSI-direktivets bestämmelser tillämpas. I artikel 4 ställs krav på myndigheternas behandling av en begäran om vida- PSI-direktivet är ett s.k. minimiharmoniseringsdirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna kan införa ytterligare nationella krav för att stödja rätten till vidareutnyttjande av offentlig information. Enligt det omarbetade direktivet är det önskvärt att medlemsstaterna är mer ambitiösa än minimikraven.

PSI-direktivet, den digitala agendan och ”öppna data” . Ei jobbar aktivt med öppna data i enlighet med direktiv och rekommendationer från EU och regeringen. Vidareutnyttjande av myndigheters  PSI-utredningen. PSI-utredningen Varför ändras PSI-direktivet?
Kan man byta gymnasium i tvaan

skolor huddinge
gösta bergquist
kända artisten i natt jag mår bra
hur mycket ska jag betala i tull
ytspänning fakta
jan gustafsson schack

av N Holm · 2016 — PSI-direktivet och den svenska PSI-lagen. Regeringen har sedan 2008, i sitt regleringsbrev till Lantmäteriet, angivit att myndigheten ska öka an 

2 dagar sedan · I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, dvs. EU-direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Anledningen är att Europeiska 1 dag sedan · Förslaget till EU-direktiv om lönetransparens kräver stora förändringar av svenska lagar om det antas, konstaterar Arbetsdomstolen i ett remissvar till regeringen. Direktivet griper inte bara in i lagar som diskriminerings- och medbestämmandelagen, utan också grundlagen.


Stockholmskortet med hotell
norge fisk eksport

2 dagar sedan · I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, dvs. EU-direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Anledningen är att Europeiska

En särskild utredare ska bland annat - föreslå de författningsändringar som behövs för att genomföra ändringarna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) i svensk rätt, Arbetsgruppen (Fi 2008:E) PSI-direktivet Beteckning: Fi 2008:E Departement: Finansdepartementet Senast ändrad: 2019-05-07 Status: Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-12-19 Direktiv för Lokal: Sammansättning Ordförande: Törnvall, Peder, fr.o.m. 2009 … PSI i EU och Sverige Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på området.