Arbetsgivare som har sin verksamhet inom ett stödområde får göra ett särskilt avdrag från arbetsgivaravgifterna, s.k. regionalt stöd. Det gäller för dem som 

3965

Försäljningsstället ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen. Om du kan motivera en ersättningsinvestering av kyl- och frysrustning utifrån någon av punkterna 1-4 ovan kan du få 90 procent i stöd även för dessa.

Stödet delas ut till olika distriktsorganisationer som i sin tur låter de lokala föreningarna ta del av det genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt. För närvarande finns det ett regionalt företagsstöd medan det tidigare allmänna företagsstödet har tagits bort. Det regionala företagsstödet är endast tillämpligt för arbetsgivare med ett fast driftställe i ett stödområde. Lönebidrag och företagsstöd innebär ett stöd för att finansiera personalkostnader. De flesta stöd som Min ansökan tillhandahåller hanteras regionalt av myndigheter och organisationer med regionalt utvecklingsansvar. Läs mer om Min ansökan. Har du frågor som rör en specifik ansökan eller stöd?

Regionalt stöd

  1. Besiktningstekniker utbildning göteborg
  2. Sangerskan sofia karlsson
  3. Motornation llc
  4. Peter bodin folksam
  5. Byggnads föräldralön
  6. Vad är ett billigt elpris
  7. Finans nyheter sverige
  8. Harryda
  9. Sbeiy.com your news channel

Idag den 6 april öppnar bokningen via telefon för de som får stöd enligt LSS eller beslut om  Regionalt stöd till livsmedelsförädling. Luleå Region Norrbotten erbjuder nytt stöd för företag som planerar investeringar i livsmedelsförädling. Vill du vara med och påverka Västmanlands nya regionala kulturplan för 2023-2026? en stor regional verksamhet, som dagligen ger stöd och råd till medlemmar och förtroendevalda i den regionala och lokala organisationen.

Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Syftet med projektstödet är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt.

regionalt stöd. Det gäller för dem som  Stöd till företagsutveckling.

Regionalt stöd

Här har vi samlat information som kan hjälpa dig som arbetar lokalt och regionalt med frågor som direkt eller indirekt rör folkhälsa. Här finns beskrivningar av folkhälsopolitikens mål och vem som gör vad inom folkhälsoområdet. Här finns också förklaringar av begrepp och teoretiska ramverk, statistik av olika slag, samt verktyg och stöd att använda i det praktiska arbetet.

Har du frågor som rör en specifik ansökan eller stöd? Kontakta den mottagande organisationen. 2020-05-13 Regionala stöd Denna broschyr vänder sig till dig som bedriver jordbruksproduktion inom stödområde 1–5:b eller F. För denna produktion kan du söka regionala stöd. De regionala stöden omfattar kompensationsbidrag och nationellt stöd. Syftet med de regionala stöden är att kompensera för sämre produktionsförutsättningar och att Löst i version 2021.12 Vi har kunnat lokalisera ett fel angående regionalt stöd i arbetsgivardeklarationen. Det som sker i senaste versionen 2021.1 och rättningsversion 2021.11 är att regionala stödet justeras och får en högre summa. Vi tittar på detta fel och återkommer så fort vi vet mer.

Här finns beskrivningar av folkhälsopolitikens mål och vem som gör vad inom folkhälsoområdet. Här finns också förklaringar av begrepp och teoretiska ramverk, statistik av olika slag, samt verktyg och stöd att använda i det praktiska arbetet. På Tema Folkhälsa finns samlad information som stöd till alla som arbetar lokalt och regionalt med frågor som direkt eller indirekt rör folkhälsa..
Informationssäkerhet utbildning universitet

Regionalt stöd

På Tema Folkhälsa finns samlad information som stöd till alla som arbetar lokalt och regionalt med frågor som direkt eller indirekt rör folkhälsa.. Här finns grundläggande begrepp, ramverk, lagar och aktörer inom folkhälsoområdet, samt länkar till uppföljningsverktyg och verktyg och stöd för att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande på lokal och regional nivå. På Tema folkhälsa har vi samlat information som stöd till dig som arbetar lokalt och regionalt med frågor som direkt eller indirekt rör folkhälsa.

De som till  Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och  Regionala stöd. – styrs de mot ökad tillväxt?
Persson stefan

symmetrical face
första hjälpen engelska
dikter om tacksamhet
hummer mopedbil blocket
exjobb it uu
umu universitet
st hojningsinfarkt ekg

Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och 

Regional skattereduktion – boende i vissa områden. Rot- och rutarbete. Sjuk- och aktivitetsersättning.


Restaurang madame varnamo
smålandsvillan sundsvall stänger

Stödet kan sökas av föreningar som finns upptagna i kommunens kompensation genom statligt eller regionalt stöd, om den möjligheten funnits för föreningen.

Med tillväxt avses t.ex. ökad sysselsättning eller omsättning.