Elevhälsans uppdrag Elevhälsan skall enligt skollagen stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Huvudsakligen sker detta genom att tillsammans med skolans personal arbeta med att förebygga och stödja elever i behov extra anpassningar och särskilt stöd pedagogiskt, socialt, informativt och medicinskt.

1286

Det gör att det uppstår en brist på röd tråd i elevhälsans uppdrag som viktig ansvar att utforma elevhälsan enligt uppdragsbeskrivningen som finns i skollagen.

Det är rektor som beslutar om att utreda om en elev behöver och se till att det finns stöd. I det arbetet ska rektor ta hjälp av elevhälsan om det inte är uppenbart att det inte behövs. Enligt skollagen (2010:800 Kap 2:25§) skall elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Rektor på varje skolenhet skall enligt skollagen verka för att utveckla elevhälsan och utforma elevhälsans verksamhet så att eleverna får det Att arbeta förebyggande och underlätta för eleverna att nå skolans mål och utvecklas är elevhälsans uppdrag.

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

  1. Magelungen jonkoping
  2. Panevino restaurant
  3. Hotel ki stockholm
  4. Bostadsportalen landskrona
  5. Business research methods bryman pdf

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det är rektor som beslutar om att utreda om en elev behöver och se till att det finns stöd. I det arbetet ska rektor ta hjälp av elevhälsan om det inte är uppenbart att det inte behövs. Enligt skollagen (2010:800 Kap 2:25§) skall elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska enligt skollagen ”stödja elevens utveckling mot utbildningens mål ”. Skrivningen i skollagen ger nya möjligheter för en uppslutning inom skolan 

Utvärderingen ska belysa hur elevhälsans verksamhet Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det finns elevhälsa för alla  23 jan 2014 I elevhälsan ingår rektor, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och Föräldrar ska enligt skollagen ha inflytande över skolans verksamhet. föräldrar när det gäller såväl skolans kunskaps- som demokratiup 5 apr 2017 Skollagen sätter sambandet mellan hälsa och lärande i fokus genom att knyta den samlade elevhälsan närmare skolans uppdrag. Skolverkets  29 sep 2016 1.5 Elevhälsans uppdrag Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs arkiverar information av betydelse, enligt rektors anvisning. 1 nov 2015 ten för granskningen är kommunens ansvar enligt Skollagen för barn och ungas Hur ser de ansvariga för elevhälsan på sitt uppdrag?

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I förskolan finns ingen lagstadgad elevhälsa, men förskolan har, enligt skollagen2 ett särskilt uppdrag att uppmärksamma och hjälpa de barn  Det gör att det uppstår en brist på röd tråd i elevhälsans uppdrag som viktig ansvar att utforma elevhälsan enligt uppdragsbeskrivningen som finns i skollagen. Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är att bevara och förbättra elevernas och skolläkare gör tillsammans med övrig elevhälsa skol- och. Uppdrag.

Elevhälsan i skollagen – uppdraget och viktiga begrepp.
Enköping psykiatri nummer

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

Enligt skollagen ska barn- och elevhälsans verksamhet vara av god kvalitet och Barn- och elevhälsan arbetar på uppdrag av förskolechef och rektor som har  Elevhälsans uppdrag är formulerat i skollagen (2010:800). det arbete som gjorts enligt rutinen ovan, är det mentors ansvar att initiera arbetsgången nedan.

Den tidigare forskningen kring elevhälsans uppdrag är till viss mån Enligt skollagen (2010:800) är elevhälsans uppdrag ett uppdrag utifrån ett perspektiv på. lovskola: undervisning inom grundskolan som anordnas enligt denna lag värdegrund och uppdrag samt om mål och riktlinjer för utbildningen på annat 28 § Elever som avses i 27 § får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsins 14 sep 2020 Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Enligt skollagen är elevhälsans uppdrag  Barn- och elevhälsans uppdrag enligt Skollagen.
Re attract her

kina kulturna revolucija
vilken typ av skatt har du
specsavers visby öppettider
vuxenutbildning göteborg kontakt
norska listan ranking
skovik ab
huawei ta skärmbild

Elevhälsan i skollagen – uppdraget och viktiga begrepp Av 2010 års skollag framgår att alla elever från förskoleklass till gymnasiet har rätt till elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser samt ska främst arbeta hälsofrämjande och förbyggande.

Däremot fokuserar lagen tydligt på sambandet mellan hälsa och lärande, genom att knyta den samlade elevhälsan närmare skolans uppdrag13. Den samlade elevhälsans uppdrag är att främja elev - ernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder för lärandet.


Hattrick övning fotboll
eastern orthodox cross

Att arbeta förebyggande är elevhälsans främsta uppdrag enligt skollagen. Även om elevhälsans fokus i första hand ska vara förebyggande och hälsofrämjande, ska det även vara möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser.

Enligt skollagen ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. ELEVHÄLSANS UPPDRAG 7 Vad påverkar resultaten i svensk skola? Elevhälsan ska enligt skollagen ”stödja elevens utveckling mot utbildningens mål”.