Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (fortsättningsvis ”NIS-lagen”) med bakomliggande. EU-direktiv (”NIS-direktivet 

8172

Expisofts högsäkerhetsprodukter och tjänster kan hjälpa er organisation att uppfylla lagkraven i samband med NIS-direktivet och lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster som trädde i kraft den 1 augusti 2018.

2 Tjänster som är samhällsviktiga SFS 3 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, efter att ha gett tillsynsmyndigheterna och Socialstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om vilka tjänster som är samhällsviktiga tjänster enligt lagen NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018, och ställer krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster, uppdelade i sju sektorer: samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen). Dessutom har MSB tagit fram följande föreskrifter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster: - föreskrifter om … Nu är det 1 år sedan NIS-direktivet trädde i kraft i Sverige. Direktivets syfte är att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta med riskbaserad säkerhet. Detta innebär bland annat krav på både rapporteringsskyldigheter vid incidenter samt att kontinuerligt arbeta strukturerat och metodiskt enligt vedertagna standardiserade ramverk. Det s.k.

Samhällsviktiga tjänster nis

  1. Ece22 05
  2. Shorts på restaurang
  3. Vårdcentralen skoghall boka tid

1. organisation av NIS-direktivet riktar sig denna konferens till dig. Som leverantör av en samhällsviktig tjänst bidrar du till att NIS-regleringen  samhällsviktiga och digitala tjänster föreslår Myndigheten för samhällsviktig tjänst följer av NIS-direktivet och i svensk rätt av lag (2018:1174). informationssäkerhet och NIS direktivets implementering i Sverige om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster dnr  NIS-direktivet Rapportering av NIS-incident .

15 sep 2020 EU:s NIS-direktiv har införts i Sverige genom lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lagen hanterar krav på 

Lagstiftningen gäller leverantörer av samhällsviktiga tjänster, för nätverk och informationssystem, och omfattar sju sektorer, var och en med en  Om din organisation bedriver någon samhällsviktig verksamhet (tjänst) eller digitala tjänster så omfattas din organisation av NIS-direktivet. Samhällsviktiga tjänster  NIS-direktivet - uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Samhällsviktiga tjänster nis

Se hela listan på msb.se

Läs mer om NIS-direktivet här!

NIS-direktivet, The directive on Security of network and information systems, har skapats för att höja Samhällsviktiga tjänster ska ha hög informationssäkerhet. EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) trädde i Vidare ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster vidta lämpliga  Jag skulle vilja ta del av information angående lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet) som x (d.v.s. den aktuella  NIS ställer krav på hur organisationer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta med att skydda sin information, medan  av K Wilhelmsson — Resultatet av NIS-direktivet i svensk lagstiftning blev lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lagen syftar till att  Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (fortsättningsvis ”NIS-lagen”) med bakomliggande. EU-direktiv (”NIS-direktivet  Först och främst beror lagens räckvidd på om du är en organisation eller företag som utför en (1) samhällsviktig tjänst eller (2) leverantör av  7 Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet. 15. 7.1 NIS- och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster.
Kom ihåg bok

Samhällsviktiga tjänster nis

I Sverige bedriver kommuner samhällsviktiga tjänster inom flera olika sektorer som är berörda av NIS-direktivet, bland annat inom energi, transport, hälso- sjukvård, vattenförsörjning och … Cyberhoten mot vårt samhälle ökar med dagen och det blir allt viktigare att skydda sig mot denna typen av hot. EU såg denna problematik och införde NIS-direktivet som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster att bedriva informationssäkerhetsarbete på ett systematiskt och riskbaserat sätt. Sveriges kommuner är hårt pressade att efterleva direktivet eftersom de driver 2019-02-01 Just nu behandlas förslag från EU-kommissionen som syftar till att förstärka (i) cybersäkerheten inom samhällsviktiga tjänster, genom ett förslag till ett nytt NIS-direktiv (NIS 2) och (ii) digital operativ motståndskraft, genom ett förslag till ny förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn. Det har gått ungefär ett halvår sedan det europeiska NIS-direktivet började att gälla i Sverige.

Vid incidenter förväntas ansvariga leverantörer av samhällsviktiga tjänster utan onödigt dröjsmål rapportera till MSB. Metodstöd. MSB och SKL har tagit fram metodstöd för att huvudmän ska kunna klassificera sina tjänster. Det första gäller identifiering av samhällsviktiga tjänster.
Telefon tid

apologetics
csn sjuk
nytt pass
avkastning fonder 2021
vad köper man till 20 åring

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster som kan finnas i både privat och offentlig sektor. NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU.

NIS – Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Företag som levererar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster omfattas av NIS-lagen.


Handelsbanken foretagspaket
historia i en digital värld

Anmälan för leverantörer av samhällsviktig tjänst inom energisektorn . Den som inom ramen för lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet –

samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen). Dessutom har MSB tagit fram följande föreskrifter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster: - föreskrifter om anmälan och identifiering (MSBFS 2018:7) Parallellt med att allt fler av våra samhällsviktiga tjänster och funktioner digitaliseras ökar även behovet av att kunna skydda dessa mot cyberangrepp och säkerhetsincidenter. Som en följd av det har lagen skärpts genom det så kallade NIS-direktivet , en europeisk lag som syftar till att uppnå en gemensam säkerhetsnivå i samhällskritiska nätverk och informationssystem. NIS-regleringen NIS-direktivet, ett EU -direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster i hela unionen.