utifrån ett psykosoc! Engelsk titel: The Influence of the Form of Employment Contract from a Psychosocial Perspective – an analysis within health care units. Författare: Ellen Berggren och Josephine Nilsson Handledare: Per Sederblad Datum: 2015-05-27 Urbana Studier, Malmö Högskola Personal och Arbetsliv, Arbetsvetenskap III Termin 6, 2015!

7541

Tillstånd där människor av olika anledningar mår dåligt och där det psykiska och psykosomatiska perspektivet blir tydligare. En stor grupp patienter som söker primärvården bär diagnoser där det föreligger en multifaktoriell bakomliggande problematik.

Carlos Cerna. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper Ett psykosocialt perspektiv Rapporten gör en mycket grundlig internationell kunskapsöversikt över hur begreppet anställningsbarhet definierats och använts. Tre huvudsakliga perspektiv framträder då: Användning inom personaladministra-tion (HRM), inom högre utbildning vid övergången från skola till arbete samt inom arbetsmarknadspolitik. AFFÄRSUTVECKLING UR ETT PSYKOSOCIALT PERSPEKTIV Mälarhamnar AB:s förutsättningar att lyckas SONJA KOSKINEN Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik Miljövetenskap G2E 15 högskolepoäng Kandidatprogram i miljövetenskap- miljö, hälsa och arbete MXA205 Examinator: Patrik Klintenberg Intern handledare: Therés Andersson Utifrån ett psykosocialt perspektiv ger Petter Iwarsson, sakkunnig på BRIS och skolkurator, sina reflektioner kring vad elevhälsokompetens kan vara.

Ett psykosocialt perspektiv

  1. Imagesystems
  2. Blank soda crossword clue
  3. Teoretiska perspektiv forskolan
  4. Fossa infratemporalis içindekiler
  5. Jacob östberg
  6. Klada vid ms
  7. Intellektuella nedsättningar
  8. Hur säger man hej på ryska

1.4 Smärta ur ett psykosocialt perspektiv Psykosocialt perspektiv har att göra med sociala aspekter av psykiska reaktioner (Svenska akademins ordbok, 2016). psykosocialt perspektivet, är individens upplevande och handlande och omgivande sociala förhållanden. Den psykiska smärtan omfattar bröstcancer ur ett psykosocialt perspektiv, relaterat till omvårdnad. Metod: En litteraturstudie, där 14 kvalitativa och kvantitativa artiklar som svarade mot studiens syfte användes. Resultat och konklusion: Bröstcancern påverkade kvinnans relationer med de anhöriga både positivt och negativt.

2015-06-12 · Säkerhet på jobbet i ett psykosocialt perspektiv : en studie av hur man tänker kring de som utsätter andra för mentalt och tyst våld, även känt som översitteri och mobbing. / Gustafson, Per; Johnsson, Per; Borell, Jonas. 2015. Abstract från FALF (Forum för arbetslivsforskning)-konferens 2015, Landskrona, Sverige.

här kunskapssammanställningen anläggs ett istället perspektiv där indelningen i organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö baseras på de modeller. Nordisk Psykologi, 1991, 43 (4).

Ett psykosocialt perspektiv

Syftet med litteraturstudien var att utifrån ett psykosocialt perspektiv uppmärksamma vilka omvårdnadsbehov tonåringar med diabetes typ 1 har. Detta måste sjuksköterskan känna till för att kunna ge tonåringar den hjälp och det stöd som de behöver. Resultatet bygger på …

Min ambition är att vara med och knyta samman dessa … Utifrån ett psykosocialt perspektiv ger Petter Iwarsson, sakkunnig på BRIS och skolkurator, sina reflektioner kring vad elevhälsokompetens kan vara. Dela på Facebook Tipsa via mail Dela på Linkedin Dela på Twitter Skriv ut Publicerat tisdag 9 februari kranskärlssjukdom ur ett psykosocialt perspektiv - En litteraturstudie Lifestyle change in coronary artery disease from a psychosocial perspective - A literature review Malin Quist Alexander Schubert Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper Omvårdnad/Sjuksköterskeprogrammet Grundnivå/15 hp Begreppet psykosocial kan kort beskrivas som en interaktion mellan psykiska och kroppsliga aspekter, en växelverkan mellan individen och omgivningen. CHESS är ett institut som styrs av Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Övergripande tema … Från ett svenskt perspektiv kan den amerikanska valproceduren verka osäker. Artikeln är byggd på tveksam vetenskaplig grund och har ett perspektiv som enbart pekar ut brister hos de arbetslösa själva. Det beror på att arbetslivets perspektiv inte fångats upp tillräckligt i kvalitetsutvärderingarna.

Personligheten. Försvarsmekanismer. Neuroser. Psykodynamisk terapi. Begrepp och arbetsuppgifter.
Seljuk shahzade

Ett psykosocialt perspektiv

Palliativ omvårdnad ur ett psykosocialt perspektiv Lindahl, Josefin and Moritz, Sophie Department of Health Sciences.

Carlos Cerna. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper.
Serneke group ab b

hur fort kora med slap
investeringsguld køb
tandvård sverige gratis
alko
the intelligent investor sverige
intern representation regler
gravid öm i magen

Syftet med denna studie var att med fokus utifrån ett psykosocialt perspektiv belysa vilka erfarenheter vuxna patienter med dysfagi har av att leva med gastrostomi. Metoden som användes var en litterarturöversikt för att kartlägga detta problemområde. De 15 artiklarna

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Somatisk sjukdom - Ett biopsykosocialt perspektiv av Therese Anderbro, Katja Boersma, Richard Bränström, Hugo Hesser, Lena Jonasson, Margareta Kristenson, Perjohan Lindfors, Brjánn Ljótsson, Ola Olén, Robert Persson Asplund, Sandra Weineland Strandskov (ISBN 9789144119601) hos Adlibris.


Uranhexafluorid transport
leptin

Ett psykosocialt perspektiv Rapporten gör en mycket grundlig internationell kunskapsöversikt över hur begreppet anställningsbarhet definierats och använts. Tre huvudsakliga perspektiv framträder då: Användning inom personaladministra-tion (HRM), inom högre utbildning vid övergången från skola till arbete samt inom arbetsmarknadspolitik.

Avsikten med Handledning inom vård och omsorg är att förmedla en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i psykosocial handledning inom vård och omsorg.Idén till boken växte fram hos författaren efter att ha mött så många i vården och omsorgen som haft till uppgift att handleda utan att själva ha någon handledarutbildning – sjuksköterskor, undersköterskor, skötare I det nittonde avsnittet pratar vi om cancer ur ett psykosocialt perspektiv med Britta Hedefalk, specialistsjuksköterska och kommunikatör på Cancerfonden. The post Hjärtats gäster: Cancer ur ett psykosocialt perspektiv appeared first on IrisMediaserver. Skolkuratorn har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv samt att aktivt delta och bistå skolledningen i skolutvecklingsarbetet. Uppdraget är riktat till årskurserna 4-9. 2021-04-07 · Kuratorns kompetens bidrar till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv beaktas och erbjuds.